Contact Us

Call Us: +91-9040097243
Mail Us: dsw@cvrgi.edu.in
Our Team

Overall Student Coordinator
Umesh surya prakash : 7008939551
Soumya Ranjan Sahoo :7008833912
Anupriya : 7978639376
DESIGNING
Rishabh Raj : 8280543574
Shubham Bhatta : 9040852502
MD Monish kamal : 8847857519
Shreyansh : 8651195925
Sebasis : 6370791822
Sangram : 9861811687
Biswajet : 7008429874
WEB DESIGNER / WEB CONTENT
Swadhin Nayak : 9437404010
Bhawani Kumari : 7979845985
SPONSORSHIP
Umesh
Soumya
Sangram
Swagat
Ashima
Pratik
PROMOTION
Sai Swaroop Mohanty
Abhijeet Sahoo
Ranjib kr. Sahoo
Diwakar
Manoj Sharma
Sourav
Ajeet
Raunak
Ayush
Anupriya
Rahul